06 14 69 48 97 Regio Leiden, Amsterdam, Den Haag info@einstein-hypnosewereld.academy

Bijscholingen

Hieronder zie je de bijscholingen die wij vanuit Einstein-Academy aanbieden. Mocht je vragen hebben, voel je vrij om contact op te nemen of meld je aan voor de eerstvolgende bijscholing.

Bijscholingen die wij op dit moment aanbieden:

Symbolische tafelopstellingen

Psychologie 2.0: Ontwikkelingstaken

Lees hieronder per bijscholing alle details.

Symbolische tafelopstellingen

In deze workshop staat het visueel maken van de situatie van de cliënt door middel van symbolische tafelopstellingen centraal. Van daaruit kan een coaching- of behandeltraject worden ingezet. Er zullen verschillende manieren om de situatie van de cliënt snel en goed in beeld te krijgen worden besproken en geoefend. Dit is een heel praktische workshop waarin je zelf direct aan de slag gaat met wat aangedragen wordt. Leer kennismaken met de simpele doeltreffendheid van tafelopstellingen.

Voor: (aspirant-)therapeuten en professionals die verdieping zoeken in begeleidingsmethoden van cliënten. Verdieping in systemische werkmethoden.

Vereiste vooropleiding: geen vereisten.

Certificering: na afronding van de twee dagen en afsluitende opdracht ontvangt een cursist een certificaat – Practitioner Symbolische tafelopstellingen.

Onderwerpen dag 1:

 • Visualisatie hier en nu, focus op wat men wil leren en welke dingen mogelijk in de weg staan;
 • Groepsopstelling met figuren: hoe start je deze workshop;
 • Inleiding tafelopstellingen: onder meer de oorsprong vanuit Sandplay, systemisch werk en opstellingen;
 • Praktisch werken met het doen van een opstelling en begeleiden van opstellingen in groepen van 2 á 3 personen.

Onderwerpen dag 2:

 • Visualisatie ter inleiding;
 • Symbolen en hoe daar mee om te gaan;
 • Universele en persoonlijke betekenisgeving symbolen;
 • Praktisch werken met opstellingen in kleine groepen;
 • Kennismaking met andere systemisch werk tools: therapeutische kaarten, attributen, tekeningen.
 • Ervaren werken met deze tools.

Afsluitende (thuis)opdracht ter afronding van de bijscholing.

 • Introductie en kennismaking met systemisch werk door middel van tafelopstellingen;
 • Ervaring opdoen en inzicht in systemisch werk met tafelopstellingen en opstellingen met attributen
 • Kennis van de stappen van het inleiden en opzetten van een tafelopstelling;
 • Ervaring met het maken en begeleiden van een opstelling door middel van tafelopstellingen;
 • De persoonlijke en universele betekenisgeving aan symbolen kunnen herkennen en onderscheiden;
 • Kennismaking en inzicht in andere tools voor systemische opstellingen: therapeutische kaarten, attributen, tekeningen.
 • Ervaring met het werken met therapeutische kaarten, attributen, tekeningen en simpele opstellingen kunnen maken met deze middelen.
 • Tafelopstelling kunnen inzetten in de intake of inleiding van een (coachings)traject met een cliënt.
 • Keuze maken voor een bepaald systemisch instrument passend bij een cliënt.

Johanna DekkerJohanna Dekker
- Gz-psycholoog (n.p.) met 40 jaar ervaring in jeugdzorg
- Orthopedagogoog, klinisch pedagoog (Universiteit van Utrecht)
- Hypnotherapeut

 

 

Joanna TalakuaJoanna Talakua
- Hypnotherapeut
- Internationaal NLP trainer

Ontwikkelingspsychologie 2.0: ontwikkelingstaken

Deze bijscholing neemt je in drie dagen mee in een verdieping op de ontwikkelingspsychologie. Met daarbij de praktische herkenning, werkwijze en aanpak van de ontwikkelingsfasen bij zowel kinderen als volwassen cliënten.

Allereerst zijn er twee aansluitende dagen waarbij je alle ontwikkelingsfases van kinderen doorneemt met de focus op de ontwikkelingstaken die iedere fase kenmerken. Bovendien wordt daarbij de kinderontwikkeling vanuit verschillende invalshoeken in de psychologie belicht. Ook de positie (rechten en zeggenschap) van kinderen in diverse leeftijdsfasen in hulpverlening wordt belicht.

De vervolgdag vindt enige tijd later plaats waarbij er specifieke aandacht is voor wat er mis kan gaan in een ontwikkelingsfase en hoe je dat kunt herkennen in gedrag van jouw volwassen cliënt.

Voor: (aspirant-)therapeuten en professionals die verdieping zoeken in de ontwikkelingspsychologie.

Vereiste vooropleiding: Enige kennis van ontwikkelingspsychologie via bijvoorbeeld het volgen van de basis PSBK modules kan van pas komen, maar is niet vereist.

Certificering: Na afronding met goed gevolg van de drie dagen en de huiswerkopdracht. Certificaat met goed gevolg afgeronde bijscholing Ontwikkelingspsychologie 2.0: Ontwikkelingstaken. Hiervoor ontvangt de student 18 bijscholingspunten.
Het is mogelijk alleen de eerste twee dagen te volgen. In dat geval wordt er een bewijs van deelname afgegeven. Dit wordt geaccrediteerd met 9 bijscholingspunten.

Onderwerpen dag 1:

 • Ontwikkelingstaken tussen 0 – 6 jaar:
  • Babyfase (0 jaar).
  • Peuterfase (1-3 jaar).
  • Kleuterfase (4-6 jaar).
 • Kinderontwikkeling vanuit de verschillende invalshoeken in de psychologie.

Onderwerpen dag 2:

 • Ontwikkelingstaken tussen 6 en ouder:
  • Basisschoolleeftijd (6-12 jaar).
  • Puberfase (12 jaar e.o.).
 • Positie van kinderen in hulpverlening in de diverse fasen (rechten tot meebepalen aangeboden hulp).

Onderwerpen dag 3:

 • Wat kan er misgaan in de diverse leeftijdsfasen van kinderontwikkeling.
 • Hoe kun je dat herkennen in het gedrag van de volwassen cliënt.
 • Pathologie, plaatsing psychiatrische beelden, theorie (bijv. Freud) succesvol toepassen en wanneer te onthouden van toepassing.
 • Interactieve casussen voor praktische vaardigheden en herkenning.
 • Opfrissen van de kennis over de ontwikkelingsfasen en ontwikkelingspsychologie van kinderen;
 • Herkennen en signaleren van de diverse fasen, hun kenmerken en ontwikkelingstaken bij kind;
 • Herkennen en signaleren van de diverse fasen, hun kenmerken en ontwikkelingstaken bij volwassen cliënt;
 • Theoretische kennis opdoen van de ontwikkelingsfasen vanuit verschillende invalshoeken van de psychologie;
 • Kennis over de rechten en positie van kinderen bij hulpverlening;
 • Praktische herkenning van ontwikkelingsfasen gerelateerde problemen bij volwassen cliënten;
 • Theoretische opfrissing van kennis ten aanzien problematiek ontwikkelingsfasen, pathologie, psychiatrische beelden;
 • Aanpak van ontwikkeling gerelateerde problemen bij cliënten;
 • Toepassing en afweging van theoretische kader ontwikkelingspsychologie in praktische situaties;

Johanna DekkerJohanna Dekker
- Gz-psycholoog (n.p.) met 40 jaar ervaring in jeugdzorg
- Orthopedagogoog, klinisch pedagoog (Universiteit van Utrecht)
- Hypnotherapeut

 

 

Joanna TalakuaJoanna Talakua
- Hypnotherapeut
- Internationaal NLP trainer


Scroll to Top